HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Du befinner dig här: startsida > våra värderingar

Våra värderingar

Aroma Consultings värderingar speglas i mötet med dig som kund.


Professionalism
Med vänlighet och kompetens möter Aroma Consulting dig som kund. Vi lyssnar på dina unika behov och önskemål. Vi agerar med en hög integritet kring din verksamhet och iakttar tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Vi tar ansvar för våra handlingar.

Ömsesidig respekt

Vårt agerande grundas på etik och förtroende. Vi respekterar den enskilde individen, samt värdesätter mångfald och öppenhet.

Engagemang

Vi satsar helhjärtat för att hjälpa dig att nå dina mål. Målet är att skapa ett mervärde för din verksamhet och att överträffa dina förväntningar.

Kontinuitet
Aroma Consulting utvecklas steg för steg för att möta framtiden och de utmaningar som din verksamhet ställs inför. Med ett starkt och långsiktigt engagemang genomför vi vad vi lovar. Vi följer alltid upp våra resultat och lär av våra erfarenheter.

Ansvar & Miljöpolicy
Vi vill att vår verksamhet bidrar till mänsklig utveckling. Våra kunder eller samarbetspartners finns ej inom vapenindustrin, tobaksindustrin eller annan oetisk verksamhet. Aroma Consulting arbetar med målsättningen att bistå våra kunder i att driva ett långsiktigt och vinstdrivande företagande, där hållbarhetstänkande och ett grönt seende är naturliga inslag i verksamheten. Aroma Consultings verksamhet bedrivs så resurseffektivt som möjligt, och i alla beslut finns miljöaspekten med som en naturlig del av beslutsunderlaget.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra tjänster
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design levererar konsulttjänster till kunder som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft utifrån ett helhetsperspektiv. Läs mer »

Våra kunder
Aroma Consultings kunder är företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan. Läs mer »

Våra mål
Vårt mål är konkurrenskraftiga och långsiktiga  lösningar på en hållbar grund, med grenar som kan vidareutvecklas och fruktbara resultat som ger dig mersmak inför framtiden. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.