HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Du befinner dig här: startsida > våra kunder

Våra kunder

Aroma Consultings kunder är
små eller medelstora företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan, t.ex. inom hållbar utveckling, företagsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling eller projektledning. Föreningar och organisationer inom den gröna näringen.

Varmt välkommen att kontakta Aroma Consulting för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra värderingar
Vårt agerande bygger på professionalism, respekt, engagemang, kontinuitet samt ansvar. Vi agerar med hög integritet kring våra kunders verksamhet och iakttar alltid tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.