HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Du befinner dig här: startsida > tjänster

Våra tjänster

Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design levererar konsulttjänster till kunder som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft.


Står er verksamhet inför en förändring? Arbetar ni för att ta hem en stororder, vill ni expandera verksamheten eller håller marknaden på att förändras och ni måste anpassa er? Då är många gånger en erfaren kraft utifrån det bästa och ekonomiskt mest effektiva sättet att snabbt komma vidare i arbetet. Aroma Consulting har sin spetskompetens på detta område, för att hjälpa dig på bästa sätt i din förändringsfas av organisation eller verksamhet. Tillsammans ser vi de nya möjligheterna och hjälps åt att genomföra förändringsprocessen.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden

Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design

Produkterna i Aroma Consultings portfölj utvecklas och förädlas kontinuerligt för att möta kundernas behov.

Varmt välkommen att kontakta Aroma Consulting för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra kunder
Aroma Consultings kunder är företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan. Läs mer »

Våra värderingar
Vårt agerande bygger på professionalism, respekt, engagemang, kontinuitet samt ansvar. Vi agerar med hög integritet kring våra kunders verksamhet och iakttar alltid tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.