HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Du befinner dig här: startsida > tjänster > stil och design

Stil & Design

Vill ni utveckla företagets grafiska profil? Har era produkter en attraktiv förpackning som tilltalar er målgrupp?


Design
Aroma consulting utgår från helheten, där de olika delarna ska fungera tillsammans, i den miljö vi vistas i. I vår design utgår vi från att omgivningen påverkar oss och vårt välmående. Därmed även sådana faktorer som hur väl vi kan prestera i till exempel en specifik kontorsmiljö, hur väl mötesrummet fungerar tillsammans med kunder, hur effektivt vi återhämtar oss och trivs i vår arbetsmiljö. Vi analyserar omgivningens sammansättning vad gäller färg, formgivning och genomtänkt funktion och åtgärdar det som behövs.

Företagets profil

Säger kontorets miljö det du vill den ska säga? Trivs de anställda och känner de att de kan vara stolta över att vara en del av företaget? Känner kunderna sig välkomna? Upplever de att detta är det rätta företaget att göra affärer med? Sänder företagets profilkläder och reklamprodukter rätt signaler till omgivningen?

Produktdesign
Har dina produkter en attraktiv design? Kan den bli bättre på något sätt? Bör den uppdateras i något avseende? Vad kommunicerar den? Skulle ett annorlunda grepp som exempelvis doftdesign vara intressant för er?

Kontorets fysiska miljö
En genomtänkt innemiljö, med avpassad inredning och design för såväl kontorslokaler, möteslokaler och pausrum ökar både trivseln och effektiviteten.

Avknoppningstjänster till privatpersoner
Aroma Consulting inom området stil & design vänder sig även till privatpersoner som söker en professionell kompetens för att skapa sköna och harmoniska rum, såväl ute som inne. Läs mer »

Varmt välkommen att kontakta Aroma Consulting för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra tjänster
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design levererar konsulttjänster till kunder som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft utifrån ett helhetsperspektiv. Läs mer »

Våra kunder
Aroma Consultings kunder är företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan. Läs mer »

Våra värderingar
Vårt agerande bygger på professionalism, respekt, engagemang, kontinuitet samt ansvar. Vi agerar med hög integritet kring våra kunders verksamhet och iakttar alltid tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.