HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Du befinner dig här: startsida > om aroma consulting

Om Aroma Consulting

Aroma Consulting erbjuder nyckelkompetens inom en rad olika områden. Syftet är att få de olika delarna av er verksamhet att fungera optimalt tillsammans och därigenom uppnå era mål. Exempel på ofta förekommande frågeställningar är hur företagets marknadsandelar kan ökas, hur produkterna kan utvecklas, hur man får fler nöjda kunder, och inte minst hur man får företagets anställda att stanna kvar och utvecklas tillsammans med företaget?


Förändring är en möjlighet
Vår specialitet ligger i att hjälpa er på ett effektivt sätt i ert förändringsarbete som rådgivare, kompetensutvecklare och implementerare. Vi är verksamma inom områdena affärsutveckling, hållbar utveckling, marknadskommunikation samt stil & design. Områdena och arbetsmetoderna utvecklas kontinuerligt för att möta era förändrade behov. Hållbarhetstänkande och ett grönt seende finns alltid med i beslutsprocessen. Aroma Consulting ingår i nätverkssamarbeten, för att hjälpa sina kunder på bästa sätt.

Fruktbara lösningar som ger mersmak

För att utvecklas vidare i en förändringsfas behövs goda lösningar. Dessa goda lösningar skapas utifrån tidigare erfarenheter, senaste kunskapen och kompetensen att knyta samman detta för att skapa en väg som passar just dig. Äppelsorten Aroma skapades utifrån dessa förutsättningar då man lyckades ta fram en perfekt äppelsort med sortegenskaper vida bättre än sina anmödrar. Aroma Consulting vill skapa ”Aromalösningar” som bygger på denna grund, med långsiktighet och konkurrenskraft på en hållbar grund, med grenar som kan vidareutvecklas och fruktbara resultat som ger dig mersmak.

Avknoppningstjänster till privatpersoner
Aroma Consulting inom området stil & design vänder sig även till privatpersoner  som söker en professionell kompetens för att skapa sköna och harmoniska rum, såväl ute som inne. Läs mer »

Företagets grundare
Företagets grundare är Caroline Andersson. Hennes akademiska kompetens är djup och bred med 285 poäng (427 högskolepoäng) inhämtat vid SLU, Uppsala universitet och Berkeley University i San Francisco, USA. Hon har en dubbelexamen som agronom med ekonomisk inriktning, och en magisterexamen i naturresursekonomi. Hon har i 13 år varit verksam på ledande befattningar inom näringslivet, och har erfarenhet från såväl internationella koncerner som mindre företag. Hon har arbetat som bland annat Produktchef, Inköpare, Produkt & Marknadsutvecklare och Ledare för hållbar utveckling. Hon har studerat design i både Sverige och USA, och har arbetat i rollen som Art Director (AD) för produktion av grafiska trycksaker, hemsidor, företagsprofil, förpackningsdesign och mässmontrar.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra tjänster
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design levererar konsulttjänster till kunder som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft utifrån ett helhetsperspektiv. Läs mer »

Våra kunder
Aroma Consultings kunder är företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan. Läs mer »

Våra värderingar
Vårt agerande bygger på professionalism, respekt, engagemang, kontinuitet samt ansvar. Vi agerar med hög integritet kring våra kunders verksamhet och iakttar alltid tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Läs mer »

Våra mål
Vår målsättning är att skapa långsiktiga och konkurrenskraftiga lösningar på en hållbar grund, med grenar som kan vidareutvecklas och fruktbara resultat som ger dig mersmak inför framtiden. Vi satsar helhjärtat för att hjälpa dig att nå dina mål, och vi strävar alltid efter att skapa ett mervärde för din verksamhet och att överträffa dina förväntningar.

Varmt välkommen att kontakta Aroma Consulting för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.