HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Du befinner dig här: startsida > tjänster > marknadskommunikation

Marknadskommunikation

Vill du förbättra företagets marknadsplan och öka era marknadsandelar? Behöver du förnya företagets hemsida, eller vill du nå fler kunder via sociala medier? Vi hjälper dig att skapa en marknadsplan för hur kunderna ska nås. Här är några av de redskap som finns till vårt förfogande.

Marknadsanalys
Kunden har alltid rätt. Vet du vad kunderna säger om era produkter? Hur man ställer frågor? Vilka frågor som är viktigast att få svar på? Vi hjälper dig att testa nya koncept och att utföra
attityd och imageundersökningar.

Varumärket
Ett starkt varumärke byggs inifrån, med en engagerad ledning som är goda förebilder och medarbetare som vill vara ambassadörer. Vill ni förnya arbetet kring ert varumärke för ökad kunskap och delaktighet, både internt och externt? Klargöra vilka era kärnvärden är, kommunicera ut dem? Synliggöra vilka Brand stories som stärker ert varumärke och vad som gör er unika? Allt fler företag och verksamheter ser offentligt arbete med etiska, miljömässiga och sociala frågor som centrala och affärsstrategiskt avgörande. Hur väljer ert företag att arbeta kring detta? Kan det öka dragningskraften i ert varumärke?

Kampanjer
Vi hjälper dig att ta fram marknadsplaner för kampanjer och effektiva sätt för att utnyttja såväl egna som oberoende kanaler.

Konceptutveckling
Vi hjälper dig att ta fram attraktiva, slagkraftiga och vinnande koncept för din produktlansering.

Events & Mässor
Vi hjälper dig att planera och anordna era events, såsom teambuilding, studieresor och mässmontrar.

Intern kommunikation
Det är a och o att företagets värdegrund och produkter är förankrade hos den egna personalen. Det är där din försäljning börjar. Vi hjälper dig att ta fram informativa publikationer, såväl tryckta som webbaserade, i form av till exempel personaltidningar och informationsmaterial riktat till dina anställda.

Extern kommunikation
Vi hjälper dig att identifiera och prioritera de rätta mediakanalerna för era produktlanseringar. Det kan till exempel vara webbsidor, sociala medier, presentationsmaterial, publikationer, broschyrer, kundtidningar, nyhetsbrev och seminarier. Vi hjälper dig även med att värdera nyheter och massmedias vinklingar kring era produkter. Låt oss guida dig i det massmediala flödet.


Varmt välkommen att kontakta Aroma Consulting för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra tjänster
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design levererar konsulttjänster till kunder som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft utifrån ett helhetsperspektiv. Läs mer »

Våra kunder
Aroma Consultings kunder är företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan. Läs mer »

Våra värderingar
Vårt agerande bygger på professionalism, respekt, engagemang, kontinuitet samt ansvar. Vi agerar med hög integritet kring våra kunders verksamhet och iakttar alltid tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Läs mer »

Våra mål
Vår målsättning är att skapa långsiktiga och konkurrenskraftiga lösningar på en hållbar grund, med grenar som kan vidareutvecklas och fruktbara resultat som ger dig mersmak inför framtiden. Vi satsar helhjärtat för att hjälpa dig att nå dina mål, och vi strävar alltid efter att skapa ett mervärde för din verksamhet och att överträffa dina förväntningar. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.