HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Du befinner dig här: startsida > tjänster > hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Vill ni utveckla företagets miljökrav under inköpsprocessen? Behöver ni förbättra eller komma igång med ert miljöarbete? Hinner ni med miljöarbetet? Aroma Consulting har lång erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling och miljöfrågor inom ett antal olika områden.


Miljöpolicy och miljömål
Vilka miljömål ska finnas för verksamheten? Är det mätbara mål som är möjliga att följa upp? Har ni bra miljömål men behöver hjälp med implementeringen? Vill ni öka kunskapsnivån inom företaget? Finns det metoder för uppföljning och utvärdering?

Störst miljöinsats
Var kan ditt företag göra störst miljöinsats? Att analysera företagets verksamhet ur hållbarhetssynpunkt och se var de största miljövinsterna kan göras, både på kort och lång sikt, är grunden för att bra, långsiktigt och trovärdigt hållbarhetsarbete. Nästa steg är att alla vet inom sitt respektive arbetsuppdrag var och hur de gör mest nytta för företagets miljöarbete. Miljöarbetet börjar på så sätt genomsyra hela företaget, vilket leder till att resurser och energi läggs på det som ger resultat och som därmed ökar motivationen för alla inblandade. Det långsiktiga målet är att alla anställda i sina beslut beaktar miljöaspekten som en naturlig och viktig del av företagets beslutsunderlag.

Hållbarhetsanalys inför viktiga beslut
Beslutsunderlag inför ett viktigt strategiskt beslut kan ibland vara mycket komplicerade med avseende på hållbarhetsaspekten. Då behövs en hållbarhetsanalys för att kartlägga hur de olika beslutsalternativen skulle komma att påverka miljöaspekten. Tar vi oss närmare eller längre bort från ett hållbart samhälle genom detta beslut? Ett exempel på komplexitet är valet mellan att använda plast eller träpall i en internationell koncern med logistiskt intensiv verksamhet. Då behöver man bland annat titta på sådant som träråvarans ursprung, materialets livslängd, återvinningsmöjligheter och transportsträckor för att ge ett så heltäckande underlag som möjligt. Vi hjälper er med detta.

Hållbara inköp

Ett av de effektivaste sätten att driva miljöarbetet framåt på är genom att sätta miljökrav på era leverantörer vid era inköp. Behöver ni hjälp av en erfaren inköpare som kan gå in och stödja er i denna process, genom att ställa miljökrav, göra utvärderingar och uppföljningar?

Hållbar livsstil och hälsa
Hållbar utveckling handlar också om att resursen människa ska tas tillvara på bästa sätt. Att förutsättningar skapas så den enskilde medarbetaren mår bra, aktivt arbetar med att bevara sin hälsa och ges förutsättningar för att utvecklas i sin yrkesroll. Det är ett faktum att hälsosamma arbetsplatser är attraktiva. De skapar motiverade och engagerade medarbetare som är effektiva, kreativa och stannar länge.

Varmt välkommen att kontakta Aroma Consulting för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra tjänster
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design levererar konsulttjänster till kunder som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft utifrån ett helhetsperspektiv. Läs mer »

Våra kunder
Aroma Consultings kunder är företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan. Läs mer »

Våra värderingar
Vårt agerande bygger på professionalism, respekt, engagemang, kontinuitet samt ansvar. Vi agerar med hög integritet kring våra kunders verksamhet och iakttar alltid tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Läs mer »

Våra mål
Vårt mål är konkurrenskraftiga och långsiktiga  lösningar på en hållbar grund, med grenar som kan vidareutvecklas och fruktbara resultat som ger dig mersmak inför framtiden. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.