HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Välkommen till Aroma Consulting 
Vi vill hjälpa företag och organisationer att utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, för att nå långsiktig lönsamhet.
Vad önskar du hjälp med?

Affärsutveckling
Söker ni nya lösningar för att möta ökande krav från era kunder? Behöver ni hjälp med att utveckla nya koncept? Läs mer »

Hållbar utveckling
Vill ni utveckla företagets miljökrav under inköpsprocessen? Behöver ni förbättra eller komma igång med ert miljöarbete? Läs mer »

Marknadskommunikation
Vill ni förbättra företagets marknadsplan och öka era marknadsandelar? Behöver ni förnya företagets hemsida, eller vill ni nå fler kunder via dagens mångfald av olika sociala medier? Läs mer »

Stil & Design
Vill ni utveckla företagets grafiska profil? Har era produkter en attraktiv förpackning som tilltalar er målgrupp? Läs mer »

Detta är ett axplock av frågeställningar som kan vara relevanta för den situation ditt företag befinner sig i just nu. Varmt välkommen att kontakta Aroma Consulting för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra tjänster
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design levererar konsulttjänster till kunder som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft utifrån ett helhetsperspektiv. Läs mer »

Våra kunder
Aroma Consultings kunder är företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan. Läs mer »

Våra värderingar
Vårt agerande bygger på professionalism, respekt, engagemang, kontinuitet samt ansvar. Vi agerar med hög integritet kring våra kunders verksamhet och iakttar alltid tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.